Hur du får ordning på företagets inköp

Strategiska inköpare är anställda på högre ledningsnivå. De bestämmer organisationens övergripande inköpsplan. Till exempel är volymbaserade köp relevanta för strategiska inköpare. De använder inköpsorder för att skaffa råvaror och delar från leverantörer.

En viktig funktion för en strategisk inköpare är att etablera en leveranskedja. Det handlar om inköp av råvaror och komponenter från leverantörer. Det handlar också om att säkra ett pålitligt och effektivt leveranssystem. Supply chain innebär också att man samlar in och distribuerar information om en organisations varor. Den används för att integrera alla aspekter av sourcing, tillverkning och distribution för att stödja ledningens strategier. Detta hjälper organisationer att få konkurrensfördelar, samtidigt som kostnaderna minskas och servicekvaliteten förbättras.

Den strategiska inköparens primära funktion är att upprätthålla och optimera prisförhållandena med leverantörer. De skapar prisstrukturer för produkter baserat på befintliga och prognostiserade behov i organisationen. De förhandlar med leverantörer för pris, kvalitet och villkor. De använder försörjningskedjeverktyg och tekniker som förhandlingar om kontrakt, prisreduktion och kostnadsbesparande förslag för att få kostnadseffektiva köparrangemang.

Strategiska inköpare etablerar ofta direktleverantörer som är direkt kopplade till produkterna. Vid strategisk inköp identifierar strategiska inköpare en leverantör med ett omfattande utbud av nödvändiga varor som möter den förväntade efterfrågan. Till exempel kan en vårdorganisation upprätta en direkt relation med en utrustningstillverkare som tillverkar medicintekniska produkter.

Strategiska inköp hjälper till att säkerställa maximal produktivitetstillväxt på kort tid. Det hjälper till att minimera lagerkostnaderna. Det minskar också driftskostnaderna och ger överlägsen personal och materialhantering. En stor logistikleverantörsbas som erbjuder höga produktionsnivåer kan förvärvas via strategisk inköp.

Strategiska inköp baseras på ett enkelt koncept som har utvecklats under flera decennier. Idag har strategisk inköp blivit en av de viktigaste aspekterna av upphandlingsprocessen. Denna praxis hjälper organisationer att effektivt sänka kostnaderna, förbättra servicekvaliteten och utöka marknadsandelen. Det används ofta i USA och har blivit en politik i många länder. Strategisk upphandling gör det möjligt för organisationer att förvärva produkter till låga priser från tekniska namnleverantörer till minimal kostnad.

Strategiska inköp innebär att man identifierar en pålitlig, trovärdig, tekniskt avancerad leverantör med stor erfarenhet av att tillhandahålla de produkter och tjänster som krävs av organisationen. Köpteamet granskar först leverantörens kvalifikationer och tidigare rekord. Baserat på denna information bestämmer teamet om de vill engagera en specifik leverantör eller välja från en pool av generiska tekniska namntillverkare.

Strategisk inköp gör det möjligt för organisationer att förbättra servicenivåer, sänka kostnaderna och öka produktiviteten. Det underlättar samarbete mellan inköpare och leverantörer och möjliggör en effektiv och smidig övergång av resurser. Strategiskt inköp gör det möjligt för organisationer att dra nytta av ny teknik genom att introducera avancerade produkter och tjänster till låga kostnader. Den strategiska inköparen underlättar effektivt utnyttjande av mänskliga resurser, befintlig infrastruktur och en sund arbetsmiljö.

Copyright © 2019 Smörgåsbaren