En grundläggande förståelse för ställverk

Vid elektrisk kraftfördelning består ställverk av strömbrytare, säkringar eller elektriska frånkopplingar som används i ett kraftfördelningssystem för att möjliggöra att arbetet kan slutföras på ett säkert sätt, samt för att förhindra överdriven eller obehörig slitage på elsystemet. Normalt utför ställverket tre huvudfunktioner - att leverera en stabil strömkälla till motorerna som behöver det; isolera lasten från systemets huvuddel; och möjliggör att lasten kan anslutas externt till en behållare för ett uttag. Brytare kan också utföra ett av tre ytterligare jobb - att tillhandahålla en anslutning mellan brytarlådan och effektbrytaren; tillhandahålla en anslutning mellan systemets effektbrytare och lasten; eller underlätta anslutningen mellan systemet och en avbrottsfri strömförsörjning (UPS). Dessutom kan ställverk utföra ett av tre ytterligare jobb: att byta krets från en last till en annan; upptäcka ett fel i systemet; och byta en last från en ast ansluten till en last som inte är ansluten till en brytare.

Vanliga ställverkskomponenter är säkringar, splashar, terminaler och lindningar. Säkringar gör att en krets kan förses med en extern strömkälla genom att koppla in en serie säkringar i en krets. Splats är enheter med vilka en strömbrytare kan anslutas för att ge en strömöverföring från ställverkets huvuddel till en last. Terminaler är enskilda terminaler installerade i ett ställverk för att möjliggöra anslutning av olika laster. Precis som i fallet med säkringarna är terminalens säkerhet en viktig fråga och måste åtgärdas vid installation av ställverk.

Det finns tre typer av ställverk som används i lågspänningssystem - bipolära ställverk, overifierbara ställverk och redundanta ställverk. I det bipolära ställverket är två olika elmotorer ordnade i serie för att slutföra överföringen av växelström (AC). En motor är konstruerad för att ge den normala (fungerande) strömmen och den andra är utformad för att ge en backup- eller standbyström. Kopplaren ger skydd mot överspänningar i växelströmmen som kan påverka nätets funktion.

I det redundanta ställverket tillhandahålls en enda krets skydd mot kortslutnings- och överspänningsenergi. Det redundanta kopplingssystemet kan endast hantera de kretsar som tål frekvent kortslutning eller överspänningsström. I det verifierbara ställverket utför ett enda ställverk kraftöverföringen mellan laster när båda elmotorerna inte fungerar. Denna typ av ställverk erbjuder större skydd än den föregående. Men detta är inte tillrådligt i avlägsna kraftanläggningar eller applikationer där källan till strömstörningar är vanligare än på arbetsplatsen eller bostaden.

Det isolerade ställverket ger större säkerhet mot stötar och brand. Den tål högre spänningar och dess säkerhetsfunktion håller risken för brand eller elektrisk stöt lägre än den hos det isolerade ställverket. De högre spänningarna som finns i de flesta kretsarna kan skapa problem och faror i det isolerade ställverket. Men det högre spänningsskyddade ställverket hjälper till att skydda mot de högre spänningarna i de elektriska kretsarna.

Det finns olika typer av ställverk på marknaden, som inkluderar mekaniska ställverk, termiska ställverk, elektroniska ställverk och opto-elektroniska ställverk. Alla har olika funktioner. Mekaniska ställverk använder kablar och remskivor för att överföra kraft mellan elektriska kretsar. Termiskt ställverk använder värmeelement för att överföra värme mellan ledarna. Opto-elektroniska ställverk använder halvledardioder för att detektera felsignalerna från styrsystemen och återställa det effektstyrande systemet i enlighet därmed.

Copyright © 2019 Smörgåsbaren